Personal

Nimi

Ametikoht/õppeaine

e-mail

Nadežda Niklus

direktor

nadezda.niklus [at] laeva.edu.ee

Merilin Lepik

klassiõpetaja, käsitöö ja kodundus

merilin [at] laeva.edu.ee

Katre Sisask

klassiõpetaja, loodusõpetus, bioloogia

katre [at] laeva.edu.ee

Rille Pennonen

saksa keel, karjääriõpetus

rille [at] laeva.edu.ee

Ingrid Lindenberg

Inglise keel

ingrid [at] laeva.edu.ee

Benno Kannela

tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus

benno [at] laeva.edu.ee

Heiki Lõhmus

keemia, füüsika

heiki [at] laeva.edu.ee

Ene Nõmmik

pikapäevarühma kasvataja

ene [at] laeva.edu.ee

Kaia Pilden

eesti keel ja kirjandus

kaia [at] laeva.edu.ee

Evelyn Reemann

kunstiõpetus

evelyn [at] laeva.edu.ee

Lia Helemäe

matemaatika

lia [at] laeva.edu.ee

Anneli Rebane

muusikaõpetus

anneli [at] laeva.edu.ee

Anu Martis

ajalugu, ühiskond

anu [at] laeva.edu.ee

Ivar Sillaste

infojuht, arvutiõpetus

ivar [at] laeva.edu.ee

Elle Kapp

majahoidja-koristaja

-

Virve Saare

spordihoone koristaja

-