Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu tööplaan 2017-2018

Hoolekogu kosseis:

Esimees - Alar Küng
Aseesimees - Eveli Lass
Jaanika Rehemaa - lastevanemate esindaja
Jüri Vaino – vilistlaste esindaja
Jane Paabor-Niklus – õppenõukogu esindaja
Külli Suvi – KOV esindaja
Karoliine-Maria Pihlapuu – õpilasesinduse esindaja