Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu tegutsemise kord

Hoolekogu koosseis:

Esimees - Alar Küng
Aseesimees - Astrid Kukk
Jaanika Rehemaa - lastevanemate esindaja
Jüri Vaino – vilistlaste esindaja
Benno Kannela– õppenõukogu esindaja
Külli Suvi – KOV esindaja
Anette Huum – õpilasesinduse esindaja