Meie koolist

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast
klassist 1-2 õpilast.

Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning
õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:

  1. esindada õpilasi;
  2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
  3. järgida ja arendada kooli traditsioone;

Õpilasesinduse põhimäärus

ÕE tegevuskava I poolaastal 2017-2018

ÕE tegevuskava II poolaastal 2017-2018

Õpilasesinduse koosseis 2017-2018:

President: Gerda Raudsepp
Asepresident: Karoliine Maria Pihlapuu
Sekretär: Getlin Annuk
Liikmed:
Kaspar Sirge
Rasmus Säär
Lisete Huum

 

Saagu kõik head mõtted teoks!