Õppekava


  Laeva Lasteaia eripäraks on:

  • Laste kehalise aktiivsuse toetamine;
  • Kõnearendustöö toetamine muinasjuttude ja dramatiseeringute abil.

   

   Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on:

  • lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

  Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

  • Laste individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;
  • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
  • Lapse loovuse toetamine;
  • Mängu kaudu õppimine;
  • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
  • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine;
  • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
  • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;'
  • Teemapõhise tööviisi rakendamine;
  • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.

  Laeva Lasteaia eripäraks on:

  • Laste kehalise aktiivsuse toetamine;
  • Kõnearendustöö toetamine muinasjuttude ja dramatiseeringute abil.

   

   Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on:

  • lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

  Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

  • Laste individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;
  • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
  • Lapse loovuse toetamine;
  • Mängu kaudu õppimine;
  • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
  • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine;
  • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
  • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;'
  • Teemapõhise tööviisi rakendamine;
  • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.