Vastuvõtt

Tartu Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO link opens on new pagening lasteaedade rühmad komplekteeritakse ARNO süsteemislink opens on new page olevate andmete alusel. ARNO süsteemilink opens on new page saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Süsteemis saab lapsevanem ka ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. Keskkond võimaldab panna enda last Tartu valla munitsipaallasteaia järjekorda ning jälgida järjekorras toimuvat. Süsteemi on sisse kantud kõik seni Tartu Vallavalitsusele ja Tartu valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused ning ka nende laste andmed, kes praegu valla lasteaiakohti kasutavad. Järjekord kujuneb vastavalt taotluse esitamise hetkele. Lasteaiakoha taotlemise avaldusi esitada ainult ARNO süsteemilink opens on new page kaudu. Erandjuhtudel võib taotluse teha Tartu Vallavalitsuses.

Kui olete esitanud lasteaiakoha taotluse, siis teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemislink opens on new page kinnitada või tagasi lükata.

Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Tartu vald.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses lasteaiakoha taotlustega, palun pöörduge Tartu Vallavalitsuse  poole alljärgnevatel kontaktidel:
haridusspetsialist Ene Liivamägi  e-post ene.liivamagi@tartuvald.ee ja  kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma e-post estrit.aasma@tartuvald.ee

Avaldatud 22.09.2022. Viimati muudetud 06.03.2024.