Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 8,Tartu 50088, telefon 7350222, e-post hm@hm.ee

Avaldatud 18.09.2018. Viimati muudetud 18.09.2018.