Õppekava

Laeva Lasteaia eripäraks on:

 • Laste kehalise aktiivsuse toetamine;
 • Kõnearendustöö toetamine muinasjuttude ja dramatiseeringute abil.

 

 Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on:

 • lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

 • Laste individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • Lapse loovuse toetamine;
 • Mängu kaudu õppimine;
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine;
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;'
 • Teemapõhise tööviisi rakendamine;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.
Avaldatud 22.09.2022. Viimati muudetud 22.09.2022.