Koostööpartnerid

Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Liikuma kutsuv kool

Alates 2018/2019 õppeaastast liitus Laeva Põhikool programmiga Liikuma Kutsuv Kool.

Loe lähemalt: Laeva liigub! | Laeva Põhikool (kooliveeb.edu.ee)link opens on new page

Kiusamisvaba kool

Laeva Põhikoolis rakendatakse alates 2022. aastast KiVa programmi!

Loe lähemalt: https://laeva.edu.ee/et/kiusamisvaba-kool

Rajaleidja

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Loe lähemalt: https://rajaleidja.ee/

Digikiirendi

DigiKiirendi on arenguprogramm kogu kooli meeskonnale, mille eesmärk on julgustada ja ergutada digitehnoloogia kasutamist õppetöös. Programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitlust ja -meetodeid õppetöösse.

Loe lähemalt: Digikiirendi | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)link opens on new page

Keskkonnainvesteeringute keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiame koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakume asjalikku teenust ning viime projekte ellu.

Loe lähemalt: | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee)link opens on new page

Avaldatud 21.09.2022. Viimati muudetud 27.10.2023.