Lõpueksamite ja tasemetööde ajad

Riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna ülesannetest koosnevad hindamisvahendid, mida Haridus- ja Noorteamet iga-aastaselt riikliku õpitulemuste välishindamise osana korraldab. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas kooliastmes ning gümnaasiumis.

Tasemetööde info HARNO-s:

https://www.harno.ee/tasemetoodlink opens on new page

.

Avaldatud 12.06.2018. Viimati muudetud 26.10.2023.