Õppeaasta eesmärgid

2023/24 õppeaasta eesmärgid:

  1. Kooli õppekava arendamine kooskõlas uue riikliku õppekava nõudmistega.
  2. Ettevõtliku kooli põhimõtete rakendamine kooli õppe- ja huvitegevusse.
  3. Lasteaia ja kooli terviklikkuse kujundamine.
Avaldatud 12.06.2018. Viimati muudetud 08.10.2023.