Kool distantsõppel

Loomise kuupäev 13.03.2020

Seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku tõkestamisega suletakse ajutiselt alates 13.03.2020  Laeva Põhikooli maja.

Õppetegevus Laeva Põhikoolis toimub distantsõppe vormis perioodil 13.03.-kuni eriolukorra lõpuni.  Kasutusele võetakse erinevad e-keskkonnad ja õppevideod. Õpilased õpivad kodus, saades vajalikud õppetegevuse juhised ja  kodused ülesanded e-kooli kaudu hiljemalt kella 15.00-ks eelmisel tööpäeval. Vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Distantsõppe perioodiks planeeritud arvestuslikud ülesanded teatab õpetaja õpilastele vähemalt 3 päeva enne hinnatavat tööd. Hindamisnõuetest teavitatakse õpilasi kirjalikult.

Arvestuslikud tööd kantakse e-kooli kontrolltööde plaani. Tunniplaanis kehtestatud õppetunnid ja saadud hinded kantakse e-kooli päevikusse.

Õpilaste koduse õppetöö aluseks on koolis kehtestatud tunniplaan. Õpilased on kohustatud täitma kõik õppeülesanded õpetaja poolt määratud tähtajaks.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutan, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palun jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Lapsevanema abi ja toetus on lapsele õppimisel kodus kindlasti vajalik. Pakkuge siis talle seda. Kindlasti tuleks planeerida teil ka tema vaba aja sisustamine kodus.

Ikka koos laste ja meie kõigi tervise nimel!

Nadežda Niklus

Laeva Põhikooli direktor

Viimati muudetud 16.04.2020.