Teemanädalad

Loomise kuupäev 19.03.2024

Möödunud nädalal oli meie koolis tegus. Aset leidsid nii muinjasutu- emakeele- kui ka viisakusnädal. Õpilased said lugeda ette muinasjutte, osaleda ilusa käekirja võistlusel, kirjutada etteütluseid, lahendada teemakohast Kahooti ning näidata üles viisakust.

Viimati muudetud 19.03.2024.