Õppetegevus

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad

2017/2018. õ-a tasemetööd ja nende ajad
3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 24. mai 2018
 • matemaatikas - 29. mai 2018

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 16. mai 2018
 • matemaatikas - 22. mai 2018
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 30. mai 2018

2017/2018. õ-a põhikooli lõpueksamid ja nende ajad

 • eesti keel – 1. juuni 2018
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-5. juuni 2018
 • matemaatika – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.