Hoolekogu 18.05.2023 koosoleku protokoll

Toimumise aeg: 18.05.2023 algus kell 09:00, lõpp 14.00
Osalejad: Karmen Kukk, Maike Meos, Marge Prigo, Margit Loitloo, Jaanika Rehemaa
Puudusid: Caspar Orion, Reliia Käro, Astrid Kukk, Tiina Peterson, Cätriin Kalaver
Kutsutud: Tiina Luige
Koosoleku juhataja: Karmen Kukk
Protokollija: Margit Loitloo


ARUTLETUD TEEMAD


1)    Laeva Põhikooli arengukava projekti mõttetalgud

2)    Otsustati pöörduda Tartu Vallavalitsuse poole seoses Laeva lasteaia kõrval asuva erakinnistuga. Jalgtee lasteaiani ohtlik, erakinnistu võrkaed katki ja kinnistu täielikult hooldamata. 

3)    Dokumendi „Laeva Põhikooli vabade ametikohtade täitmise kord“ kinnitamine.

Karmen Kukk

Hoolekogu esimees

/Allkirjastatud digitaalselt/

Margit Loitloo

Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/
 

Avaldatud 18.10.2023. Viimati muudetud 18.10.2023.